Yükleniyor...
Lütfen Bekleyin

menu

Tasarım

TASARIM TANIMI VE TASARIM TESCİLİNİN ÖNEMİ

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü, ifade eder.

Endüstriyel tasarımların tescillenmesi demek ürününüze bir kimlik kazandırılması ve tasarımın sadece size ait olduğunun garanti altına alınması demektir. Tasarımınızı korumak için en iyi yol tescil edilerek koruma altına alınmasıdır.  Bir tasarımın koruma altına alınabilmesi için yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir.

Bir tasarımın aynısı, başvuru tarihinden ve rüçhan tarihinden önceki 12 ay içerisinde  dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yenidir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorlarsa aynı kabul edilir.  Kamuoyuna Sunma; Sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar.

Ayırt Edici Nitelik; Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın yine bilgilenmiş kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılığın olması anlamındadır. Eğer böyle bir fark yoksa tasarım ayırt edici niteliğe sahip değildir.

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka aykırı tasarımlar koruma kapsamı dışındadır. Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır.

TASARIM TESCİL AŞAMALARI

Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımların tescili için TÜRKPATENT’e başvuruda bulunulması halinde, şekli açıdan inceleme yapılır. Şekli açıdan eksiklik bulunmayan tasarımlar Resmi Tasarımlar Bülteninde yayınlanır. Yayınlanan tasarımlara herhangi bir itiraz olmaması halinde Tescil Belgesi düzenlenir. Koruma beş yılda bir yenilenmesi halinde 25 yıldır. Yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içerisinde yapılmalıdır. Eğer bu süre geçilirse ek bir ücretin ödenmesi şartıyla tescilin sona erdiği günden itibaren 6 ay içerisinde yapılabilir.

TASARIM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Tescil başvurusu yapacak firma ve şahsa ait bilgiler,
b) Tasarım hakkının nasıl elde edildiğinin açıklandığına ilişkin beyan “tasarım talep beyanı”
c) Tescile konu tasarımların en az 8x8 cm. ebadında fotoğraf veya teknik çizimi,
d) Tescile konu tasarımların görsel anlatımı,
e) Vekaletname .