Yükleniyor...
Lütfen Bekleyin

menu

Yatırım Teşvik Belgesi

ANA SAYFA HİZMETLERİMİZ Yatırım Teşvik Belgesi
ANA SAYFA HİZMETLERİMİZ Yatırım Teşvik Belgesi

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 

1-          Genel Teşvik Uygulamaları

2-          Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3- Öncelikli Yatırımların Teşviki

4- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 5- Stratejik Yatırımların Teşviki

 

·      Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Öncelikli Yatırımların

Teşviki

Büyük Ölçekli Yatırımların

Teşviki

Stratejik Yatırımların

Teşviki

KDV İstisnası

ü

ü

ü

ü

ü

Gümrük Vergisi Muafiyeti

ü

ü

ü

ü

ü

Vergi İndirimi

 

ü

ü

ü

ü

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

ü

ü

ü

ü

Gelir Vergisi Stopajı

Desteği*

ü

ü

ü

ü

ü

Sigorta Primi (İşçi

Hissesi) Desteği*

 

ü

ü

ü

ü

Faiz Desteği **

 

ü

ü

 

ü

Yatırım Yeri Tahsisi

 

ü

ü

ü

ü

KDV İadesi***

 

 

 

 

ü

* Yatırımın 6. Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki OSB’lerde ve Kilis ili OSB’lerinde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

** Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

*** Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

2017-2018 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

·      Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:


 

 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

 

 

 

 

Sivas

 

 

8 İL

13 İL

12 İL

17 İL

16 İL

15 İL

 

·      Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Ø Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,

o   1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL,

o   3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 bin TL’dir.

Ø Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Ø Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.

Ø Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

Ø Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.

 

DESTEK UNSURLARI

 

Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Vergi İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

 

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

 

Faiz Desteği:

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının  Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 

Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

 

Katma Değer Vergisi İadesi:1

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

 

 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

 

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

 

 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

 

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

BÖLGELER

 

 

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

 

Vergi İndirimi*

Yatırıma Katkı Oranı* (%)

OSB ve

EB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB ve

EB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

Destek Süresi

OSB ve

EB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB ve

EB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

 

Faiz Desteği

İç Kredi

 

YOK

 

YOK

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 

 
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 

Destek Unsurları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar


*İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı 
tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

1 2017-2018 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

 ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Öncelikli Yatırımlar kapsamında 5. bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:

o Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,

o Madencilik yatırımları,

o Demiryolu, denizyolu ve havayolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

o Savunma sanayi yatırımları,

o Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar,

o Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar alanı yatırımları,

o Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile  okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları,

o Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,

o Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,

o 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,

o Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,

o Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,

o Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları,

o Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar,

o Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,

o Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.

o Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

oDirekt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.

oLisanslı depoculuk yatırımları.

oNükleer enerji santrali yatırımları.

oBelirli nitelikteki laboratuvar yatırımları.

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 

 

Destek Unsurları

Destek Oran ve Süreleri*

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

 

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

40**

Vergi İndirimi (%)

80**

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

7 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

 

Faiz Desteği

İç Kredi

5 puan

Döviz / Dövize Endeksli

Kredi

2 puan

* 1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği,

6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği

**İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

 

 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

 

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

 

 

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

 

200

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve

Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

 

 

 

 

50

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı

Yatırımları

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

Elektronik Sanayi Yatırımları

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

İlaç Üretimi Yatırımları

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

Makine İmalatı Yatırımları

Nihai Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar

 

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

 

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

 

Vergi İndirimi*

Yatırıma Katkı

Oranı* (%)

OSB ve

EB Dışı

25

30

35

40

50

60

OSB ve

EB İçi

30

35

40

50

60

65

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

Destek Süresi

OSB ve

EB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB ve

EB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar

*  İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

 

 

 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

 

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

o Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,

o Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,

o Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),

o Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon $ olması.

Ayrıca, asgari sabit yatırım tutarı üçmilyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım olarak kabul edilir. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı yediyüzbin Türk Lirasını geçemez.

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI


 

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı

Oranı* (%)

50

Sigorta Primi

İşveren Hissesi Desteği

 

Destek Süresi

 

7 yıl (6. bölgede 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

 

Faiz Desteği

İç kredi

5 puan

Döviz / Dövize

Endeksli Kredi

2 puan

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği

10 yıl (Sadece 6. bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

10 yıl (Sadece 6. bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

KDV İadesi

VAR (Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

*  İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı mevcut orana 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

 

ALT BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANMA

 

·       Aşağıda belirtilen yatırımlara, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından alt bölgelerde sağlanan daha avantajlı destekler sağlanacaktır:

 

o Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlar veya imalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar,

o Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar.

·       OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan bazı yatırım konuları ise; İstanbul ili hariç olmak üzere 1., 2., ve 3. bölgede gerçekleştirilecekler 4. Bölge desteklerinden, 4., 5. ve 6. bölgede gerçekleştirilecekler ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacaktır.

·       Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır.